Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Każdego roku, dnia 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku.

Graphic by Raptor

Data 21 marca upamiętnia brutalnie stłumiony protest w Sharperville w Południowej Afryce. Demonstranci protestowali przeciwko obowiązującemu prawu dotyczącemu kontroli ludności czarnoskórej w zakresie przemieszczenia się i prawa do stałego pobytu. Masakra miała miejsce w 1960 roku i zginęło w niej sześćdziesiąt dziewięć osób.

DinoArt Studio zawsze będzie przeciwstawiać się wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii.