Święto Chrztu Polski

Chrzest Mieszka wraz z jego dworem odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 r. Była to Wielka Sobota, bądź Niedziela Wielkanocna. Historycy nie są zgodni również co do miejsca jego przyjęcia. Hipotetycznie podaje się tutaj Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno.

Obraz oryginalny – „Zaprowadzenie chrześcijaństwa. R.P. 965” Jan Matejko 1889 r.

Przyjęcie przez Polskę Chrztu niepodważalne ma ogromne znaczenie. Zdaniem historyków bez tego aktu nie przetrwalibyśmy jako młode Państwo. W DinoArt Studio cenimy sobie wolność wyznaniową, dlatego Chrzest Polski ma dla nas znaczenie nie tyle duchowe co polityczne i kulturowe. Jako Naród tożsamy z historią świętujemy dzisiaj 1054 rocznicę naszej Państwowości.