Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji i ustanowione zostało 1919 roku a następnie zlikwidowane przez władze PRL i ponownie ustanowione w 1990 roku.

Graphic by Raptor

3 maja 1791 w Polsce uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji. Wyprzedziła ona m.in. konstytucję francuską. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.