Wspólnie możemy zmienić świat !

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, który jest świętem UN Environment celebrowanym corocznie na pamiątkę ustanowienia Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska i po raz pierwszy obchodzony był na całym świecie w roku 1974 pod globalnym hasłem „Tylko Jedna Ziemia”.

Graphic by Raptor

Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (…) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego.

Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka, 16 czerwca 1972 r., U. N. Doc. A / .CONF.48 / 14 / Rev.1 at 3 (1973)

DinoArt Studio przypomina, że środowisko jest dobrem ogólnym, którego ochrona powinna leżeć w gestii każdego z nas. To od nas zależy stan naszej planety dlatego dbajmy o nią wspólnie, aby pozostawić ją w dobrej kondycji przyszłym pokoleniom.