AD&PR STAIN

Projekt AD&PR Stain jest dla nas o tyle ważny, że był realizowany prywatnie przez jednego z głównych inicjatorów powstałego w ostatnich latach DinoArt studio.

Graphic by Raptor

Logo

AD&PR Stain zajmowało się głównie działaniami z zakresu szeroko rozumienego public relations. Jego hasłem było zdanie „we will not give a stain” co oznacza nie damy plamy. Jak łatwo się domyślić od tych słów pochodzi zarówno angielskojęzyczna nazwa, jak i kształt znaku graficznego podmiotu.

Emotikony

Oprócz projektu znaku identyfikacji wizualnej, narysowane zostały również emotikony, które podmiot udostępniał i wykorzystywał w swojej działalności.