Zapel S.A.

Projekty z lat 2016/18 na potrzeby firmy Zapel S.A. w skład których wchodzą; odtworzenie znaku identyfikacji firmy, projekty okładek, wizualizacje i rysunki techniczne, oraz rozkładówka folderu reklamowego.

Graphic by Raptor

Odtworzenie znaku identyfikacji wizualnej

Zarówno odtworzenie sygnetu, jak również logotypu nie wiązało się z skomplikowanym czy czasochłonnym procesem reprodukcji.

Przekroje i rysunki techniczne

Wszystkie rysunki wykonane były w formie grafiki wektorowej i przekazane zostały wraz z prawami autorskimi co daje możliwość ponownego wykorzystania ich przez firmę Zapel, oraz podmioty dla niej pracujące. Na rysunkach przedstawiono wizualizacje z opisem kilku produktów firmy.

Okładki operatywów

Tworząc okładki sprawozdań finansowych używano rysunków przygotowanych wcześniej do rozkładówki folderu reklamowego. To znacznie skracało czas oczekiwania na skończony projekt, co było jego głównym założeniem.

Folder reklamowy

Zaprojektowana i przygotowana do druku zgodnie z panującymi normami rozkładówka folderu, reklamuje kompozytowe izolatory wsporcze będące produktem, jak również samą firmę. Projekt, mimo umieszczenia w nim wielu informacji pozostaje zrozumiały i czytelny.